Finansnyt

Den japanske monetære base steg næsten 32% p.a.

Den japanske centralbank har til hensigt at øge likviditeten i samfundet, og de seneste tal for den monetære base viser, at den steg med næsten 32% p.a. i maj (den hvide kurve). Inflationen (eller rettere deflationen) holder dog indtil videre på, idet forbrugerpriserne faldt 0,7% p.a. ved den seneste opgørelse for april (den gule linie). Vi forbinder altid Japan med et lavinflations land, og det har da også være tilfældet længe, men som grafen herover viser, så have landet store problemer i 1970’erne, hvor inflationen nåede op på 25% p.a.