Finansnyt

Den kapitaliserede værdi tangerer 2007

world160414

Grafen herover viser verdens aktiemarkeders kapitaliserede værdi iflg. Bloomberg udtrykt i dollars. Markedet tangerer 2007 toppen og viser aftagende trendstyrke opad. Kritisk hvis den gule stiplede linie brydes (p.t. ved 60.390.000 mio. $).