Finansnyt

Den kinesiske samhandel med USA og Japan

Grafen herover viser udviklingen i den kinesiske samhandel med USA siden 2000. Den røde linie viser et årligt gl. gennemsnit over den kinesiske eksport til USA, mens den grønne linie viser et årligt gl. gennemsnit over den amerikanske eksport til Kina. Der er fortsat tale om et voksende kinesiske handelsoverskud i forhold til USA, hvilket den nederste kurve illustrerer. Den viser nemlig forskellen mellem de to øverste kurver. De gule søjler er igen 12 mdrs. gl. gennemsnit på udviklingen. Hvis vi i stedet ser på den kinesiske samhandel med Japan, så er billedet omvendt, idet Japan har et handelsoverskud med Kina, som grafen herunder viser. Men der er tale om en reduktion i overskuddet, som de nederste gule søjler viser.