Finansnyt

Den offentlige gæld i USA er nu større end BNP

Grafen herover illustrerer udviklingen i den offentlige gæld i USA (røde søjler) og den tilsvarende udvikling i BNP (blå linie). De to linier har krydset hinanden, som det nederste figur (forskellen mellem de to) netop viser. Det betyder altså, at den offentlige gæld i USA nu udgør mere end 100% af BNP. Den sorte linie i den øverste del af grafen viser det gældsloft, som kongressen har godkendt.