Finansnyt

Den politiske usikkerhed stiger i USA og Europa

De 2 grafer viser et index over den politiske usikkerhed i USA og Europa. I USA ligger det på tredje højeste niveau efter Lehman-krakket, valget af Obama og sidste sommers politiske uenighed om betingelserne for at løft loftet for den amerikanske statsgæld. I Europa ligger usikkerheden fortsat på et højt niveau, hvor gældskrisens trussel mod eurosamarbejdets beståen præger indexet.