Finansnyt

Den reelle guldpris siden 1791

guld010414

Grafen herover viser den reelle guldpris fra 1791 til 2013 – altså renset for inflation. Det er den sorte kurve, og man kan sammenligne med den nominelle pris, som er den gule linie. Nederst er vist den årlige inflationsrate i procent i USA samt øverst angivelse af den siddende præsident.