Finansnyt

Den samlede gæld i forhold til BNP

Grafen herover viser udviklingen i den samlede gæld (altså både den private og den offentlige gæld) i procent i forhold til BNP siden 1979 for udvalgte lande.