Finansnyt

Den totale beskæftigelse iflg. OECD

Grafen herover viser udviklingen i den totale beskæftigelse i udvalgte eurozone lande. Der er tale baseret på OECD, og som viser en fremskrivning til udgangen af 2014. Læg især mærke til Grækenland (hvid linie) og Portugal (grøn linie), hvor beskæftigelsen nu er under niveauet for 15 år siden. Selv Spanien (gul linie) har vist en tilbagegang, der bringer beskæftigelsen mere end 10 år tilbage. Helt anderledes er det i Tyskland (rød linie), hvor der kun har været små skvulp undervejs mod større og større beskæftigelse. Endnu en understregning af, hvor skævt eurozonen udvikler (og har udviklet) sig.