Finansnyt

Den tyrkiske inflation tilbage til 1965

Grafen herover illustrerer udviklingen i den tyrkiske inflation tilbage til 1965 (den hvide linie). I grafen er for sammenligningens skyld også vist udviklingen i den amerikanske rente (blå linie) i den samme periode. Den tyrkiske situation er siden 2004 den mest stabile i landets nyere historie.