Finansnyt

Den tyske forfatningsdomstol er skeptisk

Spiegel Online skriver, at den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe er skeptisk med hensyn til lovligheden af den europæiske centralbanks opkøbsprogram. Flertallet er enige om, at dette program har været en succes, men det ændrer jo ikke ved, om det er lovlig eller ej, og det er det spørgsmål, som forfatningsdomstolen skal besvare. Jörg Asmussen fra ECB var indkaldt som vidne, og han talte til fordel for programmet, mens chefen for den tyske Bundesbank, Jens Weidmann, som er med i ECB rådet, talte imod lovligheden. Der kan gå måneder, før man afsiger kendelsen, som kan få vidtrækkende følger. Flere oplysninger i dette link:

Spiegel Online artikel