Finansnyt

Den tyske rentekurve minder om den japanske

Grafen herover viser rentekurven i hhv. Tyskland (rød), Japan (blå) og Schweiz (grøn). Både Japan og Schweiz kæmper med en deflationær udvikling. Japan har gjort det i årevis, mens problemerne er af mere ny dato i Schweiz. Læg mærke til, at den tyske rentekurve i høj grad ligner den japanske. Men kommer den også til at ligne den schweiziske?