Finansnyt

Den ugentlige indikator viser -7,1% i USA på årsbasis


Den ugentlige ledende indikator fra ECRI (rød/grønne kurve) viser -7,1% vækstrate, når man ser på udviklingen på årsbasis. Det er en faktor, der normalt også vil trække aktiemarkedet nedad (blå kurve = S&P 500 indexet) og senere resultere i lavere vækstrate. Især når man samtidig ser på, hvor dårlig udviklingen i forbrugertilliden er iflg. Univ. of Mich. (blå kurve herunder – rød kurve er S&P 500 indexet).

Hvis man ser på den del af forbrugertilliden, der viser den aktuelle situation (den blå kurve herunder), så er der normalt en meget tæt korrelation med udviklingen i aktiemarkedet, men det er tydeligt, at de ekstraordinære tiltag fra den amerikanske centralbanks side har ført til en ny boble i aktiemarkedet, der så at sige har mistet jordforbindelsen.