Finansnyt

Der er olie nok iflg. IEA


Denne graf er på baggrund af tal fra det Internationale Energi Agentur (IEA), og det viser med gult den indtil videre producerede mængde af olie og produktionsprisen (y-aksen) i 2008 dollars. De andre blokke viser den mængde af olie, der er tilgængelig enten direkte eller via andre kilder. Iflg. IEA er der altså op til 8 gange så meget som hidtil produceret, hvilket jo ikke umiddelbart harmonerer med “peak-oil” teorien. Hvem har ret?