Finansnyt

Der mangler fortsat at blive skabt arbejdspladser i USA

employ051213

Det er vist ingen hemmelighed, at markedet er meget fokuseret på den amerikanske arbejdsmarkedsrapport fra USA i morgen (kl. 14.30 dansk tid). Grafen herover viser udviklingen i antallet af beskæftigede uden for landbruget måned for måned siden 2000. Seneste tal for oktober viste en stigning i beskæftigelsen på 204.000. Det er jo i sig selv positivt, men læg mærke til, at tendensen har været sidelæns siden 2010. Hvis man laver et gennemsnit for hele perioden siden 2000, så får man den gule linie, der viser en månedlig nettofremgang på godt 35.000, hvilket slet ikke er nok til at holde arbejdsløsheden lav. Hvis vi kun tager perioden siden starten af 2008 – altså hvor finanskrisen for alvor brød ud, så får man den lyseblå linie, som altså fortsat viser et nettotab på næsten 20.000 månedligt.