Finansnyt

Der skal høj vækst til at skabe beskæftigelse

Overskriften er naturligvis ikke den store overraskelse, men den relaterer sig til grafen herover fra BloombergBriefs, som viser den kvartårlige udvikling i den amerikanske jobskabelse sat i relation til væksten. Kurven viser med x-aksen ændringen i beskæftigelsen uden for landbruget per kvartal i 1000 personer. Y-aksen viser væksten i procent p.a. Den grønne linie viser tendensen, hvilket altså betyder, at hvis der for alvor skal gang i jobskabelsen, så skal vi se en vækst over 3% og gerne omkring 4%.