Finansnyt

Det 15. årige afkast er på retur


Grafen herover viser med blåt en prognose for det 15. årige aktiemarked afkast lavet af Adam Butler og Mike Philbrick. Den overlagte røde kurve viser det opnåede afkast, og der er jo i høj grad historisk en klar sammenhæng mellem forventningerne og virkeligheden. Hvis denne sammenhæng fortsætter, så vil det fremtidig afkast gå mod nul og derunder.