Finansnyt

Det amerikanske misery index


Kurven herover viser udviklingen i det amerikanske “dårligdomsindex” (misery index), som i al sin enkelthed består af arbejdsløsheden plus inflationsforventningerne. Det aktuelle index er højere en på noget tidspunkt i over 20 år.