Finansnyt

Det danske detailsalg har været negativt siden medio 2008!

Grafen herover viser den årlige udvikling i det danske detailssalg (hvid linie), og det illustrerer altså, at det er så som så med de positive, idet tallet har været negativt siden midten af 2008. I september alene faldt detailsalget med 0,32% (de gule søjler).