Finansnyt

Det dobbelte afkast i amerikanske T-Notes

Grafen herover sammenligner udviklingen i det samlede afkast af hhv. 10 årige amerikanske T-Notes (hvid linie) og S&P 500 indexet (gul linie) med primo 2000 sat til 100. For T-Notes er brugt Merrill Lynch futures total return, som altså i perioden er steget godt og vel det dobbelte.