Finansnyt

Det er kun pengeforsyningen og rentespændet, der viser stigning


Sammensætningen af den ledende indikator for USA fra Conference Board er udsat for heftig kritik, og nogle er begyndt at kalde den for en “misleading indicator”, da det kun er de finansielle forhold, som pengeforsyning og rentespænd, der trækker opad, men disse to forhold gør det så stærkt, at det trækker leading indicators i plus, selv om de økonomiske tale viser et minus. Grafikken viser sammensætningen, og den nederste kurve viser, at hvis man udelukker de i øjeblikket “forstyrrede” finansielle data, så ville leading indicators have været negativ de sidste tre måneder og i sidste måned med ca. -0,35.