Finansnyt

Det går jo meget godt…

Den danske handelsbalance viste et overskud på 5,86 mia. DKK i sept. (de gule søjler), mens betalingsbalance overskuddet steg til 14,2 mia. DKK (den hvide kurve). Det månedlige gennemsnit for betalingsbalancen har nu overskredet 10 mia. DKK (den røde linie) over de sidste 12 måneder. Den danske betalingsbalance udgør 6,38% af BNP. En sammenligning med nogle af de større eurozone lande viser en betydeligt dårligere udvikling, som grafen herunder viser, mens Sverige til dels ligner den danske kurve, idet vi dog hæfter os ved, at kurven var højere op til finanskrisen. Men eurozone landene klarer sig relativt dårligere. For hele eurozonen udgør betalingsbalancen kun 2,2% af BNP mod altså 6,38% i Danmark.