Finansnyt

Det græske rentespænd formindskes


Det græske rentespænd til tyskland formindskes betydeligt. Figuren herover viser med rødt den græske 2 årige statsrente. Med blåt angives den tyske og den portugisiske er vist med grønt som sammenligning. Nederst i figuren er vist med grønt forskellen mellem den græske og den tyske 2 årige rente og med blåt den tilsvarende forskel på den portugisiske og tyske rente. Yderligere renteindsnævring kan være med til at bane vejen for en styrkelse af euroen.