Finansnyt

Det internationale monetære system til revision


Den såkaldte ’valutakrig’ med kvantitative lempelser i Japan og USA samt Kina, der beskyldes for at holde Yuan’en kunstigt lavt har sat det internationale monetære system til revision. Der melder sig flere spørgsmål ifølge en artikel på economist.com. Deriblandt dollarens dominans som reservevaluta. Over 80% af alle valutatransaktioner indbefatter dollar og de internationale reserver i dollar ligger på omkring 60%. Det overstiger langt de 24% som USA’s BNP udgør af det samlede BNP på verdensplan (se graf øverst). Et andet tema er de store valutareserver, der er bygget op i udviklingslandene og især i Asien gennem de seneste 10 år. Hvorfor bliver de ikke benyttet til at sætte gang i forbruget og dermed den globale vækst? Se hele artiklen på: http://www.economist.com/node/17414511