Finansnyt

Det kan ganske simpelt ikke fortsætte

Grafen herover viser den ganske tætte sammenhæng mellem det amerikanske “surprise index” fra Citigroup, der stiger på positive økonomiske overraskelser fra USA og falder ved det modsatte. Historisk er der en tydelig sammenhæng mellem dette index (den rød/grønne kurve) og det amerikanske aktieindex (blå linie = S&P 500 indexet). Historisk har aktiemarkedet typisk vist top ved eller kort efter, at “surprise indexet” brød under nullinien. Det skete i det aktuelle eksempel kort efter nytår, så det er på høje tid med en top i aktiemarkedet.