Finansnyt

Det kinesiske detailsalg og industriproduktionen faldt igen

Juli tallene for den kinesiske industriproduktion og detailsalget viste igen en nedadrettet tendens på årsbasis. I grafen herover viser vi udviklingen siden 2000, og den grønne linie illustrerer et 12 mdr. gl. gennemsnit på den årlige udvikling i industriproduktionen, der nu viser en årlig stigning på 9,2% (9,5% i juni). Den gule linie er et 12 mdrs. gl. gns. af detailsalget, som på årsbasis steg 13,1% i juli (13,7% i juni).