Finansnyt

Det ligner en triangel i den amerikanske hvede

Det sidelæns og indsnævrende interval i den amerikanske hvedefuture (her er anvendt december 2012) ligner en triangel, der per definition er et fortsættelsesmønster. Det er altså et mønster, der umiddelbart blot indikerer en pause, før trenden, der gik forud, bliver genoptaget. Hvis det er tilfældet, så bør kursen holde sig til/under toplinien i nu 713, før vi ser brud på bundlinien, der er placeret i 677. Bemærk, at første signal om genoptagelse af nedtrenden kan blive brud på den stiplede sorte linie i adfærdsmodellen nederst. Ikke så få gange ser man, at indikatoren bryder sin støtte, før markedet (altså kursen) gør det samme.