Finansnyt

Det nationale aktivitetsindex peger nedad


Figuren viser sammenhængen mellem Chicago Feds. Nationale Aktivitets index (blå linie) og udviklingen i den amerikanske økonomi (BNP er den grønne/røde kurve). Med gråt er vist recessionsperioderne.