Finansnyt

Det reelle billede af detailsalget i USA

Grafen ovenfor viser den akkumulerede vækst i detailsalget i USA siden opgørelsens start i 1992, hvilket er opgjort på følgende 4 måder: 1) (øverst – rød) Det faktiske detailsalg – vækst 143.9%. 2) (rød) Detailsalg justeret for befolkningstilvæksten – vækst på  98.5%. 3) (Turkis) Detailsalg justeret for inflation – vækst 49% 4) (blå) Detailsalg justeret for inflation og befolkningstilvækst – vækst 21.3%.  Den blå graf viser altså, hvordan realvæksten i detailsalget har været pr. indbygger i USA. Denne udvikling er vist nedenfor i faktisk forbrug i $. Her ses, at det reelle detailsalg aktuelt ligger pænt under topniveauet i 2006 og på niveau med 1999. Niveauet er endnu lavere, hvis de privates brændstofsforbrug tages ud af detailsalget som vist i nederste graf. Det skal ses i lyset af, at den amerikanske økonomi er forbrugsdrevet, hvor privatforbruget står for omkring 70% af BNP.