Finansnyt

Det spanske budgetunderskud stiger

Grafen herover viser den månedlige udvikling i det spanske budgetunderskud, der ved udgangen af maj var på 36,364 mia. €. Det svarer til 3,41% af BNP. Målet for hele året er på 3½%. Den gule linie viser det årlige gennemsnit, der altså, som det ses, også er begyndt at stige. Flere oplysninger i dette link:

Bloomberg artikel