Finansnyt

Det største problem for en ny nedtrend i EUR/USD

Grafen herover illustrerer nok det p.t. største problem for en hurtig reetablering af nedtrenden i EUR/USD. Øverst vises EUR/USD udviklingen som den blå linie, mens den rød/grønne skygge angiver nettopositionerne blandt de spekulative aktører på futuresmarkedet. Den dybt røde linie viser, at der lige nu er næsten 200.000 flere salgs- end købskontrakter blandt de ikke kommercielle investorer på futuresmarkedet, og vi må formode, at dette billede genspejler billede i terminsmarkedet generelt. Det indikerer dermed, at markedet i stort omfang allerede er short euroen. Men det er kun et estimat. Der er jo ingen, der kan vide, om situationen kan blive endnu mere ekstrem og måske nå 300.000 flere salgs- end købskontakter, og så kan nedtrenden selvfølgelig godt fortsætte et stykke endnu.