Finansnyt

Detaljer omkring Japans demografi

Vi har flere gang tidligere i denne blog fortalt om Japans vigende arbejdsstyrke, og grafen herover er i første omgang blot en bekræftelse af denne udvikling, idet den blå kurve viser antallet af befolkningen, som er i den arbejdsduelige alder (mellem 15 og 64 år), der toppede midt i 1990’erne (5 år efter aktiemarkedet). Arbejdsstyrken er på vej til at blive halveret frem mod 2060. Grafen viser dog også antallet af ældre over 65 år (den orange linie), hvor kurven vil knække omkring 2040, mens antallet af børn mellem nul og 14 næsten er på vej mod nulpunktet (den lille kurve).