Finansnyt

Distributionen af velstand i USA

Grafen herover fra The Economist viser velstandsudviklingen i USA siden 1970. Grafen til venstre illusterer, at den øverste del af indkomstgruppen er vokset fra ca 30% til nu ca. 45% af den samlede indkomst, hvorimod mellemindkomstgruppens andel tilsvarende er formindsket fra ca. 60% til nu ca. 45%. Lavindkomstgruppen har uændret ca. 10% af den samlede indkomst. Til højre viser de tre gruppers middelindkomst udvikling i samme periode. Det er også tydeligt, at der er sket en forringelse siden toppen i 2007.