Finansnyt

Divergenser i guldprisen

¨
Figuren herover viser udviklingen i guldprisen. Den røde linie er den sædvanlige overfor dollaren, mens den blå kurve viser prisen omregnet til euro. Det interessante er, at der øjensynligt er et signal, når de to kurver divergerer. I slutningen af 2008 og starten af 2010 viser divergenser ved bundene oplæg til ny stigning i guldprisen. Ved divegenserne ved toppen medio 2010 lægger divergensen op til en nedadrettet korrektion, og der er igen nu divergenser ved toppen. Er det også denne gang en forvarsel om en nedadrettet bevægelse i guldprisen?