Finansnyt

ECB øgede opkøbet markant i sidste uge

Læg mærke til de røde søjler. De viser de ugentlige ECB opkøb i obligationsmarkedet, og sidste uge bød på en markant øgning af opkøbene. Vi nåede 9.520 mia. €. Den blå kurve viser det samlede opkøb siden ECB programmet startede.