Finansnyt

ECBs og Nationalbankens styrerente

Grafen herover viser forskellen mellem ECBs repo og Nationalbankens repo rente (gul linie) sammenholdt med udviklingen i EUR/DKK (de hvide bars). Som det fremgår, så har der i hvert fald er par år været en sammenhæng mellem udviklingen, således at EUR/DKK tenderer opad, når denne renteforskel øges og modsat siden starten af 2013.