Finansnyt

ECRI’s Leading indicators vækstindikator falder igen

Economic Cycle Research Institute (ECRI) opgør et index for de ledende økonomiske indikatorer (LEI) på ugebasis i USA. På den baggrund udregnes den årlige ændring (i et 4 ugers glidende gennemsnit af LEI) som ECRI bruger som en vækstindikator. Den er vist i grafen ovenfor. Vækstindikatoren er begyndt at falde igen og ligger aktuelt i -4.5%. Til sammenligning angiver de røde punkter, hvornår recessionsfaserne er startet historisk. Heraf fremgår det, at vækstindikatoren kun i 2 ud af 7 gange har ligget lavere end det aktuelle niveau, da recessionen startede. ECRI fastholder deres konklusion om, at ECRI indikatoren varsler, at USA er på vej mod ny recession.