Finansnyt

Efterspørgsel og omkostninger i eurozonen

The Economist viser denne graf på baggrund af den seneste OECD rapport. Grafen viser til venstre den forventede udvikling fra 2009 til 2013 i forholdet mellem ændringen i den indenlandske efterspørgsel (y-aksen) og ændringen i handelsbalancen (i forhold til BNP). Grafen til højre viser ændringen i arbejdsmarkedsomkostningerne fra 2009 til 2013 (index med 1999 (starten af euroen) = 100).