Finansnyt

Ekstremt sentiment men ikke nogen nøjagtig timing


Figuren herover viser udviklingen i S&P 500 index som den røde kurve og markedets sentiment indikator (holdning) som den blå kurve. Denne indikator er et index der baseres på både volatilitet, konsensus og trenden, idet der indgår en måling af, hvor mange, der er negative på aktiemarkedet samt antallet af aktier over 200 dages gl. gennemsnit. Der er, som det fremgår, ikke tale om noget nøjagtigt redskab til at time toppe og bunde. Men studiet kan være betydningsfuldt for at vurdere, om der er potentiale til en større modreaktion eller trendvending, hvis markedet (altså i det her tilfælde S&P 500 indexet) selv er i stand til at vise et vendingssignal. Stemningsbarometret er i den høje ende af skalaen over 70, som er vist som den lysegule blok.