Finansnyt

Elliott Wave case for langsigtet top i AUD/USD


Grafen herover viser en flot sekvens af 5 faser ned i AUD/USD fra toppen i 1974 til bunden i 2001. Den bliver efterfulgt af en normal trefaset korrektion med fase “a” til 2007 og fase “b” i forbindelse med finanskrisen til ultimo 2008. Den afsluttende fase “c” er nu undervejs eller i gang med at blive afsluttet, da der er flere indicier i retning af en langsigtet top. Ikke mindst fordi kursen rammer 61.8% modstand i forhold til nedturen fra 1974 til 2001 på 1.1017, som vist i grafen. Udover dette udgør den aktuelle stigning netop en 38.2% tidscyklus i forhold til nedtrenden fra 1974 til 2007. Scenen kan derfor være sat for en langsigtet trendvending.