Finansnyt

En af mange årsager til problemerne i eurozonen

Grafen herover viser en af de mange årsager til problemerne i eurozonen. Der er tale om udviklingen i lønudgifterne i forhold til produktivitet (BNP per indbygger), og den viser således udviklingen i konkurrenceevnen i lande med den fælles valuta euroen. Vi har sat primo 1999 (indførelsen af euroen) til at være 100,  således at kurven viser den relative forværring. Den tyske linie er (ikke overraskende) den hvide i bunden, der i perioden kun er steget under 10%, mens den græske er den gule øverst, som er på vej nedad, men som i 2010 var steget 55%. Den spanske er den blå, den italienske den røde og den franske den grønne linie. Sydeuropa problemer udstillet i ét chart.