Finansnyt

En græsk tragedie


Graferne herover viser ved hjælp af få enkle kurver den græske tragedie. Lad os tage kurverne en for en. Den grøn/røde kurve viser den årlige vækstrate. Læg mærke til, at den positive vækst frem til finanskrisen aldrig er vendt tilbage. Landet har siden slutningen af 2008 vist negativ årlig vækstrate, og den er iflg. de senest opgjorte tal på -5,5%, men risikerer at lande endnu lavere for hele 2011. Den blå kurve viser budgetunderskuddet i forhold til BNP. Årsagen til, at denne kurve viser en stigning i 2010 er, at BNP er faldet – ikke så meget, at underskuddet nominelt er reduceret. Den orange kurve viser det samlede offentlige underskud, som er på 144% af BNP iflg. seneste opgørelse (kurven er vendt på hovedet, idet en stigning i denne kurve naturligvis er en negativ faktor. Det samme er den røde kurve, som viser arbejdsløsheden, som altså er steget til godt 16% efter seneste opgørelse. Den sorte kurve viser det græske ASE aktieindex, som siden toppen i slutningen af 2007 har vist en næsten konstant negativ trend og nu befinder sig betydelig under bunden fra både 2003 og 2009.