Finansnyt

En tabt generation

Europa kæmper med en høj ungdomsarbejdsløshed, hvilket vækker bekymring for, at en generation ‘tabes på gulvet’. Grafikken giver et overblik over ungdomsarbejdsløsheden for unge under 25 år i de respektive lande i % i januar 2013.  Det giver risiko for social uro, hvis ikke politikerne drejer fokus mod større tiltag for at hjælpe de unge ud af arbejdsløsheden i stedet for at tækkes de ‘gamle’ vælgere, der skal sikre dem genvalg.