Finansnyt

Endnu en advarsel om problemer

Grafen herover viser en sammenligning af kurverne på hhv. Dow Jones Ind. Ave. (gule bars) og højrente obligationer (Ishares EFT’er) siden optakten til finanskrisen. Læg mærke til det markante sammenfald på de to kurver. Men mens efterspørgslen efter de store aktier i Dow Jones indexet er fortsat, så har højrente obligationerne kun lige været i stand til at holde niveauet. Det kan være en advarsel om, at optrenden i aktiemarkedet er ved at toppe ud, idet markedet nu i højere grad efterspørger “kvalitet” frem for afkast.