Finansnyt

Endnu et advarselssignal for aktiemarkedet

spx131213

Graferne herover sammenligner udviklingen i aktiemarkedet i form af S&P 500 indexet (den hvide kurve) sammenholdt med udviklingen i den amerikanske forbrugertillid fra Conference Board (den gule linie). Normalt er der en meget god sammenhæng mellem de to kurver, men bemærk hvordan den aktuelle stigning i aktiemarkedet slet ikke modsvares af en tilsvarende optimisme i tilliden, og der er tendens til top i denne kurve på samme måde som ved de tidligere to toppen i aktiemarkedet i 2008 og 2000 (de røde pile). Det er endnu et advarselstegn – men det er naturligvis ikke noget nøjagtigt timingredskab.