Finansnyt

Endnu et billede på eurozonen forskellighed

Graferne herover viser udviklingen i BNP i faste priser i forhold til indbyggertallet. Det gælder for Tyskland (hvid kurve), Frankrig (gul kurve) og Italien (rød kurve). Læg mærke til, at mens BNP i Tyskland er steget til et niveau over 2008, så er det franske BNP stagneret undr 2008, mens det italienske er faldet markant og nu allerede er under 2009 finanskrise niveauet. Alle priser er i euro.