Finansnyt

Energi efterspørgslen

Grafen herover fra The Economist viser efterspørgslen efter energi fordelt på verdensdele i 2011 og 2035 (forventet) iflg. IEA. De mørke søjler viser 2011 tallene og de lysere farver prognosen for 2035. Kun Europa ser ud til at have et faldende forbrug (lavere lys søjle) i 2035, mens lande uden for OECD stiger kraftigt.