Finansnyt

Energiforbruget i USA per dollar BNP

Grafen herover viser den historiske udvikling i det amerikanske energiforbrug per 1 dollar BNP i realpriser (1950 er sat til 1) og forventningerne til det fremtidige forbrug frem til 2040 iflg. eia (US Energy Information Administration).