Finansnyt

Englændernes religiøsitet stærkt faldende

Grafen herover fra The Economist viser ændringen i Englændernes holdning til religiøsitet – i hvert fald når man spøger dem. Kortet til venstre viser, at der i 2001 stort set i hele landet var under 15%, der svarede, at de ikke var bundet til en religion (kun London afveg). Derimod var billedet markant ændret 10 år senere i 2011, som ses i kortet til højre, hvor ingen områder var under 15%, men hvorimod Wales var oppe på, at 30% eller flere ikke anså sig som tilknyttet en bestemt religion. I perioden er antallet af kristne borgere i England faldet fra 71.8% til 59.3%. Kurverne nederst viser udviklingen i London området, hvor antallet af kristne nu er under 50%.