Finansnyt

Er boligmarkedet næste problem for Irland?


De store problemer for de irske banker kan i vid udstrækning tilskrives omfattende tab på lån udstedt til erhvervsejendomme og udviklingprojekter, mens boligmarkedet ikke har været et lige så stort problem. Er det på vej til at blive det? Grafen viser, at antallet af boligejere, der har overskredet betalingsfristen på deres lån med mere end 3 måneder ligger på 4.6% i 2. kvartal og er steget fra 3.3% i 3. kvartal 2009