Finansnyt

Er der tale om en “ø” i CRB indexet?

cry130314

Grafen herover viser udviklingen i “det gamle” CRB index, hvilket i mindre grad er influeret af energipriserne. Råvareindexet er steget betydeligt – især pga. den fortsat uafklarede situation i Ukraine. Men der er nu dannet et muligt afslutningsmønster på toppen i form af en såkaldt “ø”. Det er når prisudviklingen “hopper” opad og derefter “hopper” nedad og således laver en område, der ikke hænger sammen med den tidligere prisudvikling (den viste orange oval). Dette mønster kan signalere top, men det kræver altså, at råvareindexet nu forbliver under 304.75 – ellers opløses mønstret igen.